Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlarla bir kaza ya da olaya bağlı olarak zarar görmesi teminat altına alıyoruz.

Sigortaya konu olan emtea’nın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlıyoruz.

Tam Ziya Teminatı Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi halidir.

Dar Teminat, malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır.

Geniş Teminat, bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;

Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar.
Taşıyan aracın ve/veya ambalajın uygunsuzluğu,
Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar,
Radyoaktif kirlenme-bulaşma.
Sigortalının kötü niyeti.
Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.
 
 
E-BÜLTEN  
 
     
SİMCOM SİGORTA © 2013 Her hakkı Simcom Sigorta ve simcomsigorta.com'a aittir.