İşyeri Paket Yangın Sigortası
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

Teminat; bina, eşya, emtea, demirbaş, elektronik ekipman, 3.şahıs malları, dahili dekorasyon bedelleri üzerinden hesaplanır.

DİĞER TEMİNATLAR :

• Grev, lokavt, kötü niyetli hareketler ve terör
• Deprem yanardağ püskürmesi
• Kar ağırlığı
• Sel su baskını
• Yer kayması
• Fırtına
• Dahili Su
• Hırsızlık
• Cam Kırılması
• Duman
• Taşıt çarpması ( Kara, deniz, hava taşıtları )
• Yangın Mali Mesuliyet
* Komşuluk Mali Mesuliyet
* Kiracı Mali Mesuliyet
* Ev Sahibi Mali Mesuliyet

İSTENEBİLECEK TEMİNATLAR :

• Kar Kaybı
• İş Durması
• Günlük Tazminat
• 3. Şahıs Malları Mali Mesuliyet
• Ferdi Kaza
 
 
E-BÜLTEN  
 
     
SİMCOM SİGORTA © 2013 Her hakkı Simcom Sigorta ve simcomsigorta.com'a aittir.