Niçin Ferdi Kaza Poliçesi Yaptırmalısınız?

Ferdi kaza sigortası, gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.

Bir vefat veya sakatlık halinde, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere veya ailesine karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilmesi ferdi kaza sigortasıyla mümkün olabilir. Ferdi kaza sigortasını pek çok nedenden dolayı almayı düşünebilirsiniz ;


• Eğer her ay belirli bir ödeme yapma yükümlülüğünüz varsa bunları düşünerek ferdi kaza sigortasından yararlanabilirsiniz ve böylece aileniz de zor durumda kalmayabilir.
• Ferdi kaza sigorta poliçesiyle, bir kaza durumunda tedavi giderleri için tasarruflarınızı harcamak yerine sigorta şirketi sizin adınıza bu giderleri ödeyebilir.
• Ferdi kaza sigortası parasal bir varlığı temsil eder. Vefat edenin varislerine bıraktığı nakit para, banka hesabı vb diğer varlıkları gibi ferdi kaza sigortası da para yerine geçen bir değerdir.
• Ferdi kaza sigortasında yatırdığınız değere karşılık olarak elde edebileceğiniz değer çok daha büyüktür. Böylece sevdiklerinizin mutluluğunu ve huzurunun sürekliliğini sağlayabilirsiniz.
Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınıza aynı şekilde devam edebilmenizi sağlar.
Ferdi Kaza Poliçesi İle Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?
Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Ferdi kaza sigorta poliçesi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ihtiyacınıza uygun doğru teminatların seçilmesidir. Ferdi kaza sigorta poliçeleri kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık ana teminatlarından oluşmaktadır. Ancak diğer risklerinizi de isteğe bağlı olarak alabileceğiniz ek teminatlarla güven altına alarak poliçenize dahil edebilirsiniz.

1. Ferdi Kaza Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar
Bütün sigorta şirketlerinin sundukları ferdi kaza teminatları değişmekle birlikte hepsinde ortak olan minimum teminatlar;
Kaza sonucu vefat teminatı: Bu teminat, sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) hem vefat hem de kaza sonucu vefat teminatları birlikte ödenir.
Kaza sonucu sakatlık teminatı: Bu teminat, sigortalının sadece kaza sonucu oluşabilecek sakatlık risklerini kapsar.

2. Ferdi Kaza Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar
Ferdi kaza sigortanızın teminatlarını genişleterek daha fazla riski güven altına almak için poliçenize ek teminatlar ekletebilirsiniz. Bir çok sigorta şirketinin ferdi kaza sigorta poliçelerinde bu teminatların çoğu verilmektedir.
Tedavi masrafları teminatı: Bu teminat, sigortalının kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını kapsar.
Gündelik tazminat teminatı: Bu teminat, sigortalının kaza sonucu çalışamaması sonucunda oluşacak günlük maddi kayıplarını seçilen limit dahilinde karşılar.

Ferdi Kaza Poliçesi Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Ferdi kaza sigorta poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Ferdi kaza poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir.

Genel şartlara göre ferdi kaza poliçesi kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir;
• Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ayaklanma, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine kavgalara iştirak.
• Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek.
• Tehlikede bulunan malları kurtarmak hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
• Deprem, seylap, yanardağ infilakı ve heyelan.
• Nükleer rizikolar.
• Aksine bir sözleşme yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir.
• Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.
• Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık.
• Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan her türlü sporlar (kayak, patinaj, hokey vb); cirit oyunu, manitalı binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri.
• Her türlü spor müsabakaları ile sürat yarışları.
• Havada yolcu sıfatı dışında başka bir sıfatla uçuş.
 
 
 
E-BÜLTEN  
 
     
SİMCOM SİGORTA © 2013 Her hakkı Simcom Sigorta ve simcomsigorta.com'a aittir.